Available courses

A továbbképzés célja, hogy:

  • a családi bölcsődék fenntartói, koordinátorai, működtetői és dolgozói számára segítséget nyújtson a gyermekekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzésében;
  • olyan kompetenciák kialakulásának, továbbfejlesztésének támogatása, melyekkel a szolgáltatók képesek lesznek naprakészen és pontosan végezni adminisztrációs feladataikat;

Hosszú távú célként, szeretnénk, hogy az itt megszerzett kompetenciák hozzájáruljanak a családi bölcsődék magas színvonalú működéséhez, ezzel támogatva a szolgáltatások társadalmi megbecsültségét.


A tanfolyam célja a képzési rendelet szerint, hogy a résztvevők:

  • felkészüljenek és elsajátítsák a bölcsődei szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételével és működésével kapcsolatos feladatokat
  • megszerezzék a gyermekek ellátásához, neveléséhez, gondozásához szükséges ismereteket
  • megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat
  • felkészüljenek a gyermekek napirendjének megtervezésére, szervezésére, napi szükségleteik kielégítésére
  • megismerjék a bölcsődei szolgáltatás működésével kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket; 
  • megismerjék az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolatát (együttműködés, kompetenciahatárok); valamint 
  • képesek legyenek az ellátást igénybe vevő gyermekek családjával a gyermek fejlődését segítő kapcsolat kialakítására (együttműködés, kompetenciahatárok, tájékoztatási kötelezettség).

A napközbeni gyermekfelügyelet egy olyan rugalmas szolgáltatás, amely 20 hetes kortól 14 – sajátos nevelési igényű gyermek esetén 16 – éves korig láthat el gyermekeket. Az ellátottak száma egyidejűleg maximum 7 fő lehet.